Koninklijke fanfare dommelgalm neerpelt


Een reactie plaatsen

Fanfare Dommelgalm start jubeleumjaar met nieuwe voorzitter

marc haneveer

Op de traditionele jaarvergadering van de KF Dommelgalm Neerpelt vzw werd Marc Haneveer, met quasi unanimiteit, verkozen tot voorzitter van de vereniging. Hij volgt Frits Van Gansewinkel op die het voorzitterschap meer dan een kwart eeuw waarnam en nu om gezondheidsredenen zijn mandaat terug ter beschikking stelde.

Er werd dan ook unaniem beslist om De Heer Van Gansewinkel de titel van Erevoorzitter toe te kennen als dank voor zijn inzet gedurende vele jaren. Deze eretitel zal officieel aan hem uitgereikt worden wanneer zijn gezondheid dit toelaat.

“Een vereniging met 155 jaar geschiedenis en een doel dat nog steeds actueel is moet haar bestaansrecht vandaag niet bewijzen. Maar ze moet wel op zoek gaan naar een gezond evenwicht tussen tradities, waarden en de verwachtingen van de jeugd en de maatschappij van vandaag wil ze op langere termijn dit bestaansrecht vrijwaren” Dit zal de uitdaging zijn besluit de nieuwe voorzitter.


Een reactie plaatsen

Dommelgalm vierde Sint-Cecilia en decoreerde enkele leden

K.F. Dommelgalm vierde naar jaarlijkse traditie de patroonheilige van de muzikanten tijdens een feestelijke brunch. Na een uitgebreid ontbijt, waarop we ook Burgemeester Raf Drieskens en schepen van cultuur Niels Valkenborg mochten verwelkomen, werden er verschillende eretekens uitgereikt aan leden voor hun jaren lange inzet als muzikant en/of medewerker achter de schermen. Uithanden van de schepen van cultuur Niels Valkenborg, voorzitter a.i. Marc Haneveer en afgevaardigde van Vlamo Paul Claes ontvingen de volgende leden een ereteken: Pierre Lenders (50 jaar), Marijke Mertens (45 jaar), Jan Lutterman (40 jaar), Ludo Beckers (25 jaar) en Anny Lievenoogen (25 jaar). Hun partners en dirigenten ontvingen ook een attentie voor hun inzet. De Schepen van cultuur benadrukte in zijn speech de positieve samenwerking tussen de gemeente en K.F. Dommelgalm.  Half 2016 zou de fanfare de volledig gerenoveerde zaal aan de jongensschool in de Jaak Tassetstraat kunnen betrekken. Ondanks dat het geduld van vele van onze muzikanten erg op de proef gesteld wordt, kijkt iedereen uit om de volledig vernieuwde en aangepaste zaal in gebruik te kunnen nemen. Muzikanten en het bestuur danken dan ook de gemeente voor de inspanningen die zij hiervoor leverde.


Een reactie plaatsen

Muzikanten Dommelgalm beleven kippenvelmoment te Brussel

Wat is er mooier voor een muzikant dan spelen voor een meer dan duizendkoppig publiek, een staande ovatie ontvangen, een bisnummer moeten spelen en meer gefotografeerd te worden dan het Brussels stadhuis.

Het overkwam de Muzikanten van Koninklijke Fanfare Dommelgalm Neerpelt die samen met de haar huistenor Kris Struyven en dirigent Marc Vanhengel op zaterdag 13 september naar de Grote markt van Brussel trokken ter gelegenheid van de Internationale Taptoe. Dommelgalm werd voor de derde maal uitgenodigd door het muziekverbond van België om te concerteren op het hoofdpodium. Lees verder